Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het ondersteunen en helpen organiseren van allerlei activiteiten binnen school. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst/Lichtfeest, Koningsspelen, Avondvierdaagse en zo zijn er nog veel meer activiteiten. Voor elke activiteit is er een subcommissie samengesteld waarin ouders en leerkrachten samen overleggen en samenwerken m.b.t. die activiteit. Als school zijn we blij met deze ondersteuning. Na een activiteit vindt een evaluatie plaats en wordt het bijbehorende draaiboek indien nodig aangepast.  Om de kosten van deze extra activiteiten te financieren wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 20 euro.

Chantal van der Well (voorzitter), Denise Nijland (secretaris), Inger Moes (penningmeester), Naomi Trigg (2e penningmeester), Joyce Grimberg, Marleyn Mooibroek (staat helaas niet op de foto) en Nicole Pots. Wilma de Groot en Ingrid Leuvelink ondersteunen ons dit jaar nog. Dit zal hun laatste jaar zijn.