team

Het team van Mikado telt vijftien teamleden en twee medewerkers met onderwijs ondersteunende taken. Veel teamleden vervullen naast hun taak als groepsleerkracht, taken in het belang van de gehele school. Stagiaires maken ieder jaar het team compleet.

Zie in onderstaande tabel de namen en de taken van de verschillende groepsleerkrachten. Tevens ziet u op welke dagen wie er wel of niet aanwezig is.