continurooster/schooltijden

In alle groepen werken we met dit continurooster. Dit houdt in dat de kinderen een kortere schooldag hebben, waarbij ze tussen de middag niet naar huis gaan, maar in de klas met de leerkracht lunchen en daarna gezamenlijk pauze hebben.

Wij werken met een continurooster en onze schooltijden zijn van:

08.30 – 14.00 uur op alle dagen van de week.

Voordelen continurooster
Het continurooster bevalt heel goed en zorgt voor rust en duidelijkheid voor kinderen en team. Zo is er bijvoorbeeld meer structuur en effectieve onderwijstijd in het dagprogramma van de leerlingen. Een ander voordeel is dat het ritme van de kinderen voor langere tijd niet wordt onderbroken. Ook is de schooldag eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten van de kinderen. Maar ook voor de leerkrachten is er meer tijd voor de voorbereiding van de lessen.

Het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de school en de kinderen begeven zich minder door het verkeer.

De tijden van diverse organisaties voor buitenschoolse opvang zijn op ons rooster afgestemd. Vanzelfsprekend sluit de BSO van Het Kindercentrum.nl, partner binnen ons integraal Kind Centrum (IKC), naadloos aan bij onze onderwijstijden en vrije dagen voor de kinderen.