waar staat basisschool Mikado voor?.

Samenwerkend wijzer worden. Het uitgangspunt voor ons in de relatie met u en uw kind, met onze partners in het gebouw, met de wijkbewoners en met elkaar als team is ons identiteitsbewijs . Het identiteitsbewijs is uitgangspunt van ons handelen en is steeds de basis van waaruit we keuzes maken.

Kernwaarden  zijn voor ons:

Veiligheid : jezelf kunnen, mogen en willen zijn

Verbinding: samen met de ander, open staan voor elkaar, van en met elkaar willen leren

Toekomstgericht: open staan voor de ontwikkelingen die er zijn en daarop inspelen met ons onderwijsaanbod

Resultaatgericht: opbrengst gericht werken en doen wat werkt

Persoonlijk: we zien onze leerlingen en hun eigenheden en passen ons onderwijs daarop aan