Hieronder kunt u verschillende formulieren downloaden

Aanvraagformulieren vakantie en verlof

Voor het verlenen van verlof gelden wettelijke regels waar wij ons aan moeten houden. Deze regels staan vermeld in de schoolgids. Twijfelt u over de reden van verlof, neemt u dan contact op met de directeur.
Klik op de volgende link om het aanvraagformulier voor verlof te downloaden: (aanvraagformulier vakantie en verlof  Mikado)

Bij vakantieverlof dient naast het aanvraagformulier ook een verklaring van de werkgever te worden toegevoegd. Klik op de volgende link om het aanvraagformulier voor de werkgeversverklaring te downloaden. (werkgeversverklaring)

Aanmeldingsformulier

Wanneer u uw kind heeft aangemeld, vragen we u om het intakeformulier in te vullen. Dit document wordt met u besproken bij het intekengesprek.
Wilt u dus dit formulier dan meenemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze tijdens het intakegesprek stellen. Klik op de volgende link om het intakeformulier te downloaden:(aanmeldingsformulier Mikado)