hoera al bijna vier jaar!

We willen graag dat uw kind uitkijkt naar het begin van de schooltijd. We hebben wat tips op een rijtje gezet die daarbij kunnen helpen.

Buiten spelen
Tijdens de ochtend- en middagpauze gaan de groepen 1 en 2 en de groepen 3 t/m 8 in twee gemengde groepen qua leeftijd naar het grote speelplein. Hier kan gevoetbald worden, gebruik gemaakt worden van diverse speeltoestellen of kinderen kunnen een keuze maken uit het aanwezige buitenspelmateriaal. De kleutergroepen gebruiken eigen materiaal. Tijdens de middagpauze is er volgens een vast rooster toezicht door leerkrachten.

Wendagen
Op basisschool Mikado hebben we de zogenaamde wendagen. Dit kan vanaf het moment dat uw kind drie jaar en tien maanden oud is. Er worden meestal meerdere wendagen ingepland, dit doen wij in overleg met de ouders. Bij de planning houden we ook rekening met de agenda van school. Zes weken voordat uw kind begint, neemt de leerkracht contact op om de wendagen met u te plannen en verdere informatie uit te wisselen.

Welkom boekje Mikado
Voor de eerste schooldag aanbreekt is het belangrijk dat u met uw kind praat over de school. Leg uw kind bijvoorbeeld uit wat er op school allemaal wordt gedaan, wat hij kan verwachten. Voor de wendagen beginnen ontvangt u het  Welkomstboekje Mikado  van onze school. Het is een kinderboekje over hoe alles gaat op Mikado en het is een leuk boekje om als uitgangspunt te nemen voor een ‘goed gesprek’ met uw kind over het naar school gaan.

Maak het makkelijk
Op school moeten kinderen zelf naar de WC. Het zou makkelijk zijn wanneer uw kind zindelijk is wanneer het naar school gaat. Zorg er voor dat uw kind altijd wat reserve broekjes bij zich heeft, een ongelukje is immers zo gemaakt. Doe kleding aan die uw kind zelf makkelijk aan- en uit kan trekken. Mocht u vragen hebben over de zindelijkheid van uw kind, dan kunt u hiervoor terecht bij LOES voor opvoedingsondersteuning. ( Binnen het Berflo). Dus ook als uw kind nog niet gestart is op school kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken. U bent van harte welkom.

Ook voor in de kleine pauze vragen we u iets aan uw kind mee te geven, bijvoorbeeld een stukje fruit en iets te drinken in een verpakking die makkelijk te openen is. Op school stellen we ons ten doel gezonde voeding en gezond gedrag te stimuleren. De meeste kinderen nemen een broodtrommel en een drinkbeker mee en dat alleen al vermindert de dagelijkse hoeveelheid afval die geproduceerd wordt enorm. Tevens zijn drinkbekers en broodtrommels  makkelijk in de op school aanwezige koelkasten te plaatsen.