groep 3

In de groepen 3 wordt er een voortvarende start gemaakt met het leren lezen. De kinderen krijgen les uit de methode Veilig Leren Lezen. Ze werken in niveaugroepen, zodat ieder kind de optimale instructie ontvangt op zijn/haar niveau.

Bij het leren lezen hoort het spellen van woordjes en het schrijven van de letters. Dit wordt allemaal aangeboden met aantrekkelijke materialen. Om tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van de kinderen, kan er ook les worden gegeven in de ruimte op de gang waar we toewerken naar het inrichten van themahoeken. Door dit te doen proberen we de overgang van de kleuterperiode naar het werken in groep 3 meer op elkaar te laten aansluiten. De kinderen zijn namelijk gewend aan vakoverstijgend leren en zich vrij en verantwoordelijk te bewegen door de lokalen.
Naast het lezen wordt er in groep 3 ook gewerkt aan het rekenen. Dit gebeurt aan de hand van de methode Wereld in Getallen. Deze methode geeft richting aan het leren rekenen tot en over het tiental. Ook de hogere getallen worden alvast verkend. Door te werken in niveaugroepen houden we voldoende tijd over om creatief en onderzoekend te leren in de hoeken of samen in de klas.