Klachtenregeling

Als uw kind zich op school niet veilig voelt

Het is heel belangrijk dat onze school een veilige plek is waar uw kind met plezier naar toe gaat. Krijgt uw kind te maken met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld? Dan moet dit direct stoppen! Bespreek dit altijd zo snel mogelijk met de leerkracht. Hij/zij kan advies inwinnen bij de anti-pest coördinator.
Onze school heeft ook een vertrouwenspersoon en is aangesloten bij een klachtencommissie.

Wat kan de interne vertrouwenspersoon voor u doen?

Uw kind voelt zich niet veilig op school. Misschien sprak u al met de leerkracht hierover maar is er niets veranderd en spreekt u liever met iemand anders binnen de school. Dit kan met Karin Schriemer, onze interne vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer van onze school 074-2913590. Per mail kunt u haar bereiken via: k.schriemer@stichtingbrigantijn.nl

Zij is er speciaal voor u en luistert, geeft informatie en probeert samen met u tot een oplossing te komen. De interne vertrouwenspersoon kan u ook doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon. Door op  (vertrouwenspersoon Mikado)te klikken, leest u hoe u de externe vertrouwenspersoon kunt inschakelen.