groep 4 en 5

Vanaf groep 4 worden de basisvaardigheden van rekenen en taal verder uitgebouwd. Aan het einde van groep 4 kunnen de kinderen al zelf boeken lezen. Het rekenen heeft dan ook al een grote vlucht genomen: eenmaal in de wetenschap hoe je over het tien- en twintigtal rekent, weet je ook hoe dat moet bij veel grotere getallen.

Vanaf het midden van het schooljaar 4 krijgen de kinderen  het vak begrijpend lezen aangeboden. In groep 5 wordt de leerstof  geconsolideerd en verder uitgebreid met de zaakvakken aardrijkskunde en geschiedenis. Bij rekenen komen de onderwerpen meten, tijd en geld uitgebreid aan bod. Vanaf groep 5 starten we met het leren ‘leren’: strategieën om kennis eigen te maken.