stichting Brigantijn

Basisschool Mikado maakte samen met een aantal andere scholen deel uit van MarCanT-BSV, Op meerdere locaties, verspreid over de gemeentes Hengelo, Borne en Hof van Twente vindt u deze scholen. Per 1 januari 2019 is onze stichting gefuseerd met stichting Komt uit Borne. Samen heten wij nu stichting Brigantijn.

Het onderwijs wordt onder andere geïnspireerd door christelijke waarden, welke tot uitdrukking komen in de manier waarop wij met elkaar omgaan en kijken naar de wereld om ons heen. Iedere school heeft een eigen identiteit en daaruit voortvloeiend respect voor iedere ouder en ieder kind, ongeacht de religie of herkomst. De stichting werkt vanuit haar slogan “Eenheid in verscheidenheid” . Dat maakt dat de identiteit van basisschool Mikado hier naadloos bij aansluit.

Ons onderwijs is goed en eigentijds. Er is voortdurend aandacht voor doordachte vernieuwing en verbetering. Samen met een aantal andere besturen is Brigantijn door het ministerie uitgekozen om deel te nemen aan het project Opleiden in de School. Alle scholen van de stichting zijn daarom opleidingsschool voor toekomstige leerkrachten van de Hogeschool Saxion. We streven ernaar om academische opleidingsscholen te worden.  

Onze scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes: ze werken binnen de eigen wijk en binnen de eigen stad of dorp als geheel samen met andere organisaties om voor uw kind een fijne, optimale schooltijd te realiseren.