de groepen 6,7 en 8

In de bovenbouwgroepen staat het toepassen van basisvaardigheden en de uitbreiding van het aanbod met vaardigheden op hoger niveau centraal. Zo wordt bijvoorbeeld het technisch lezen de basis voor het kunnen begrijpen en bestuderen van teksten.

Bij rekenen wordt de kennis van tafels, optellen, aftrekken etc. toegepast in rekenkundige contexten. Het vraagt om een geautomatiseerde kennis van de basisstof. Natuurlijk oefenen we dit in de (niveau)groepen en wordt er ruim aandacht besteed aan nieuwe kennis en handig omspringen met ingewikkelde vragen.

Nieuwsgierigheid en vindingrijkheid
Ook in de bovenbouwgroepen sluiten we aan op de nieuwsgierigheid en de vindingrijkheid van de kinderen. Dit doen we door de manier van lesgeven voor de basisvakken (rekenen, taal en lezen) aan te vullen met interactieve activiteiten, of door bij de wereld oriënterende vakken kinderen te helpen met het doen van onderzoek. Onderzoek vaardigheden en hogere orde denkvaardigheden worden hierdoor gestimuleerd.
In groep 8 speelt de vraag: waar ga ik naartoe na basisschool Mikado ? Leerkrachten groep 8, de interne begeleider en de directeur buigen zich over de resultaten en de observaties vanaf groep 6. Op basis van deze resultaten en het gesprek met de ouders en de leerling, wordt er een passende keuze gemaakt voor het vervolgonderwijs.