doelstelling IKC ‘t Berflo

De doelstellingen voor het IKC zijn vastgelegd in een plan van aanpak voor de komende vier jaren. Belangrijkste thema’s  zijn:

  • Effectief en opbrengstgericht werken
  • Kwaliteit en procesbegeleiding
  • Doorgaande lijn
  • Opbrengstgericht werken

Voorbeelden van uitwerking het komende schooljaar zijn o.a.:

  • school , peuterspeelzaal en BSO werken met dezelfde thema’s aan taalontwikkeling van kinderen
  • gezamenlijk organiseren van sport en kunst- en cultuuractiviteiten voor alle kinderen (project architectuur)
  • wensen van ouders inventariseren met betrekking tot het aanbod van IKC ‘t Berflo