Zorg m.b.t. pestgedrag.

Wat doen wij aan een fijn en veilig schoolklimaat.

Op Mikado doen wij onze uiterste best om een fijn en veilig schoolklimaat te creëren.  Daarvoor maken wij o.a. gebruikvan een drietal documenten.

Het Goed gedrag document. (klik hier)

Het Pestprotocol op Mikado (klik hier)

Het Protocol Cyberpesten Mikado. (klik hier)

Het Internetprotocol voor kinderen. (klik hier).