Onze visie

Basisschool Mikado staat voor een open samenwerking, waarin wij met respect voor ieders achtergrond en overtuiging en in een veilige leeromgeving kinderen voorbereiden op hun eigen unieke toekomst in onze maatschappij. Dat doen wij door middel van goed onderwijs in een leerrijke en betekenisvolle omgeving en een positieve houding, waardoor we de leerlingen toerusten met de kennis en de vaardigheden die zij nu en in de toekomst in onze complexe maatschappij nodig hebben. Dit gaat verder dan alleen taal en rekenen en het aanleren van motorische vaardigheden. Wij hebben oog voor het kind zoals het kind is en de mens die het kan worden. Kinderen moeten begeleid worden in het aangaan van betekenisvolle relaties en gecorrigeerd en geholpen worden in hun persoonlijke ontwikkeling, in het maken van weloverwogen, eigen keuzes en het vinden van een eigen weg. Daarbij staat voorop dat deze keuzes nooit los staan van de omgeving en/of de ander. Samen plezier beleven in groeien en ontwikkelen staat daarbij centraal.

Onze kernwaarden:

Toekomstgericht

Onze leerlingen worden opgeleid voor de maatschappij van vandaag en morgen, van nu en later. We weten niet precies hoe de maatschappij er in de toekomst uit zal zien. Wel weten we wat leerlingen in de kennismaatschappij nodig hebben en dat ontwikkelen zij moet onze ondersteuning: sociale vaardigheden, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, ontwikkelend en onderzoekend leren, feedback, reflectie en ICT-vaardigheden.

Persoonlijk

Wij kennen onze leerlingen, weten wat elke leerling nodig heeft en bieden de leerling daarbij passend onderwijs. We zien en erkennen elkaars kwaliteiten en leren eigen keuzes maken, waarbij altijd oog is voor anderen en de omgeving.

Doelbewust

Op onze school leren we voortdurend van en met elkaar om samen te groeien. We werken vanuit leerinhouden en gebruiken de methode als bron. Leerinhouden zijn zichtbaar en duidelijk voor iedereen. We stellen doelen en beoordelen samen de resultaten van de leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs om ons onderwijs steeds te verbeteren.

Verbindend

Op onze school maakt onderlinge verbondenheid het leren optimaal mogelijk. Samen is daarbij een cruciaal begrip. Zonder relatie geen prestatie – daarom werken wij bewust aan deze verbondenheid. Een open en nieuwsgierige houding naar elkaar en naar de omgeving helpt ons om onderling met elkaar verbonden te zijn. We (h)erkennen elkaars kwaliteiten en benutten deze in een leerrijke en betekenisvolle leeromgeving passend bij de werkelijkheid. Als we weten wie we zijn en nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt, kunnen we samen gelukkizijn.

Veilig

We geven ons onderwijs in een veilige, vertrouwde omgeving, waar leerlingen zich sociaal en fysiek veilig voelen en fouten mogen maken, omdat zij daarvan leren. We dragen zorg voor een positieve sfeer en voelen ons samen verantwoordelijk. Dit doen we door in onszelf te geloven, elkaar te zien, te vertrouwen, plezier te beleven en groei zichtbaar te maken.