Waar staan wij voor.

Wij staan voor een open samenwerkingsschool, waarin wij met respect voor ieders achtergrond en overtuiging en in een veilige leeromgeving kinderen voorbereiden op hun toekomstige plek in de maatschappij. Dat doen wij door middel van goed onderwijs en een positieve houding, waardoor we de leerlingen toerusten met de kennis en de vaardigheden die zij nu en in de toekomst in onze complexe maatschappij nodig hebben.

Bovenstaande staat te lezen in de opening van ons identiteitsbewijs. In het verdere stuk beschrijven we:

+ Onze kernwaarden;
+ onze belofte aan ouders en leerlingen;
+ waarin we ons onderscheiden van andere bassischolen;
+ onze ambities;

Wilt u ons gehele identiteitsbewijs lezen, (klik dan hier)