Onze partners

In onze Multi Functionele Accommodatie zijn voor de verdere uitbouw van het IKC de volgende partners aanwezig:

Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente

Kinderopvang en buitenschoolse opvang van hetkindercentrum.nl

Bibliotheek Hengelo

Centrum voor Jeugd & gezin (Loes)

Kinderfysiotherapie van Fysiotherapie Berflo Es Veldwijk

Logopedie van Logopediepraktijk Hengelo

Dagbesteding van Carint Reggeland

Buurtkamer van Stichting Sociaal Cultureel werk Berflo Es

Theater met vlakke vloer en 144 zitplaatsen

Wijkwelzijnsvoorzieningen, vergaderruimten en creatieve ruimten van gemeente Hengelo

Horecavoorziening door leerlingen speciaal onderwijs van De Kapstok (Attendiz)

Beheerders van SWB