over mikado

Basisschool Mikado is een nieuwe, unieke, brede school in de wijk ’t Berflo in Hengelo. Mikado is een gezellige school waar iedereen welkom is en zich welkom voelt . Mikado is een school met oprechte aandacht voor de eigenheid en achtergronden van alle kinderen.

Als één van de weinige scholen in Nederland is ze er in geslaagd de nog steeds sterk bestaande verzuiling in het Nederlandse onderwijssysteem , te doorbreken. Vanaf het werken met de kinderen in groep 1 ziet de school het als haar morele plicht om, naast het realiseren van een optimaal leerklimaat uitgaand van opbrengst gericht onderwijs, kinderen te leren over de diversiteit in de samenleving door levensbeschouwelijk onderwijs structureel in haar lesaanbod op te nemen. Kijkend naar de hedendaagse samenleving, waar thema’s als vluchtelingencrises, pestgedrag , tolerantie en respect vragen om een herbezinning, besteedt het schoolteam tijd en aandacht in haar programma aan alle culturen , religies en levensbeschouwingen. Vanuit onze kernwaarden werken wij aan een betekenisvolle bijdrage aan onze samenleving met het doel respectvol met elkaar te kunnen samen wonen, samen werken en samen leven. De basis daarvoor wordt in onze kleine schoolsamenleving gelegd.